Öncelikle Apache Server’ın SSL modülünü aktif hale getiriyoruz. Bunun için aşağıdaki komutu kullanabiirsiniz.

sudo a2enmod ssl

Bunun için Apache server’ın varsayılan SSL site yapılandırmasını kullanabiliriz. Bu yapılandırma dosyası, /etc/apache2/sites-available/ klasörü altında default-ssl.conf adında bulunmaktadır. Bu dosyayı kendi web sitemize uygun bir şekilde değiştiriyoruz. Bunun için bu dosya içerisinde bulunan aşağıdaki satırları sizde kendi web sitenize uygun bir şekilde değiştirin.

Servername www.yunuskargi.com
DocumentRoot /var/www/html/yunuskargi
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/yunuskargi.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/yunuskargi.key
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/server-ca.crt

Bu bilgiler ile SSL üzerinden çalışacak olan sitenin adını, sitenin dosyalarının bulunduğu dizini, SSL sertifikasının sertifika dosyalarının hangi dizinde bulunduğunu Apache server’a tanıtmış olduk.

sudo a2ensite default-ssl.conf

Bu işlemlerden sonra Apache servisini yeniden başlatmamız gerekiyor. Bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Her şey bu kadar!